Hallo, en bedankt voor het langskomen! We helpen u graag op deze reis en ontdekken onze ongelooflijke selectie van producten en diensten die speciaal voor u zijn gemaakt.
Exclusieve aanbiedingen

We bieden onze klanten vaak exclusieve aanbiedingen en promoties.

Eenvoudig te volgen bestellingen

Onze online winkel maakt het gemakkelijk voor u om uw bestelling te volgen en te zien wanneer deze wordt geleverd.

Klantenservice

We zijn altijd beschikbaar om u te helpen via e-mail of live chat, waardoor het voor onze klanten gemakkelijker wordt om hulp te krijgen wanneer ze het nodig hebben.

Welkom op de site

Deze servicevoorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze servicevoorwaarden volledig accepteert. Niet blijven gebruiken De website van de site als u niet alle servicevoorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Servicevoorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en het accepteren van de servicevoorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "Onszelf", "wij", "onze" en "ons", verwijst naar aan ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig zijn om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, of enig ander middel, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot van het leveren van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van de Site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van de Site.

De meeste moderne interactieve websites cookies gebruiken om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden gebruikt in sommige delen van onze site om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die bezoeken mogelijk te maken. Enkele van onze affiliate/ advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten de Site en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de Site. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt bekijken en/of afdrukken pagina"s van de site voor eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die zijn ingesteld in deze servicevoorwaarden.

U mag niet:

 1. Publiceer materiaal opnieuw vanaf de site.
 2. Verkoop, huur of sublicentieer materiaal van de site.
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van de site.

Inhoud van de Site herdistribueren (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Reacties van gebruikers

 1. Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ("Opmerkingen") in delen van de website. Site screent, bewerkt, publiceert niet of opmerkingen te beoordelen voordat ze op de website verschijnen en opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of meningen van de Site, zijn agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke weergave of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zal de Site niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de Opmerkingen of voor verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties hierop website.
 3. Site behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en om alle opmerkingen te verwijderen die zij beschouwt naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze Servicevoorwaarden.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  1. U hebt het recht om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om doe dit;
  2. De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij;
  3. De Commentaren bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
  4. De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of gepresenteerde commerciële activiteiten aan te vragen of te promoten of onwettige activiteiten.
 5. U verleent hierbij aan de Site een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruik, de reproductie, bewerken en anderen machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, indelingen of media.

Hyperlinken naar onze Inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  1. Overheidsinstanties;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online directory distributeurs wanneer ze ons in de directory vermelden, kunnen in dezelfde link naar onze website linken manier waarop ze hyperlinken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra, en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die mogelijk geen hyperlink naar onze website maken.
 1. Deze organisaties kunnen zo lang linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie aangezien de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de koppeling partijsite.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, Amerikaanse Automobielvereniging, AARP en consumentenbond;
  2. dot.com communitysites;
  3. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidssites,
  4. distributeurs van online directory"s;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet wordt weergegeven ongunstig voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties) het vertegenwoordigen van inherent verdachte soorten bedrijven, zoals thuiswerkmogelijkheden, is niet toegestaan om te linken); (b) de organisatie geen onbevredigende staat van dienst bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van de Site; en d) wanneer de link is in de context van algemene broninformatie of is anderszins consistent met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of vergelijkbaar product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de linkende partij ligging.

Als u tot de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, u moet ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) adres) evenals de URL van uw site, een lijst met URL"s van waaruit u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL("s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 1. Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt dat zinvol is binnen de context en formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Geen gebruik van het logo van de Site of andere illustraties is toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentie overeenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina"s maken of andere technieken te gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord schadeloos te stellen en ons te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Er mogen geen link(s) verschijnen op een of meer pagina op uw website of binnen een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of bepaalde link naar onze website. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We hebben ook behoudt zich het recht voor om deze servicevoorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door verder te gaan om naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u contact opnemen met ons hierover. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om te reageren rechtstreeks naar u.

Hoewel we ons inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid ervan of nauwkeurigheid; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website wordt up-to-date gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 3. onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan het voorgaande lid; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit het contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Krediet & Contactgegevens

Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.